energiebesparen en duurzaam ondernemen

Duurzaam Ondernemen

De overheid, bedrijven en consumenten vragen steeds meer of u als ondernemer op eenverantwoorde manier omgaat met grondstoffen en energie en of u op een goede wijze omgaat met uw medewerkers. Om goed te kunnen blijven concurreren wordt het voor u in de toekomst steeds belangrijker om duurzaam te ondernemen. Door duurzaam te ondernemen kunt u voldoen aan de eis voor duurzaam inkopen d ie de overheid zichzelf sinds 2010 oplegt.

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Opdrachtgevers die de ladder inzetten bij aanbestedingen belonen bedrijven die CO2-reductie serieus nemen met fictieve korting op de inschrijfprijs. 

Bedrijven die duurzaam willen ondernemen met de CO2-Prestatieladder kunnen in 2013 gebruikmaken van de fiscale aftrekmogelijkheden van de MIAVamil-regeling. De regeling is met name voor kleinere ondernemingen interessant.

ISO 26000

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO. ISO 26000 stelt organisaties in staat hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen en helpt MVO verder te ontwikkelen binnen de organisatie.

De MVO-kernonderwerpen zijn:

  1. Behoorlijk bestuur
  2. Mensenrechten
  3. Arbeidsomstandigheden
  4. Milieu
  5. Eerlijk zaken doen
  6. Consumentenaangelegenheden
  7. Maatschappelijke betrokkenheid & ontwikkeling

 

Wilt u weten waar u staat in maatschappelijk verantwoord ondernemen? Doe dan nu met ons een korte verkenning MVO op basis van CO2 Prestatieladder of ISO 26000!

Creative Change
info@creativechange.nl
UA-27979756-1