energiebesparen en duurzaam ondernemen

Verduurzamen VvE's

U wilt samen met uw mede-eigenaren, als VvE laten onderzoeken hoe u uw appartement kunt verduurzamen. 

Om u te kunnen adviseren over duurzame maatregelen dient het complex te worden opgenomen. Dit betekent een onderzoek naar de mate van isolatie van gevels, daken, vloeren en naar het type glas. Daarnaast zal ook worden vastgesteld hoe de appartementen worden verwarmd, van warm water voorzien en geventileerd. Met de verkregen gegevens en de afmetingen van het complex wordt het energieverbruik berekend.

Op basis van dit uitgangspunt en de ideeën en wensen van de VvE formuleren we besparende maatregelen. Deze kunnen zich richten op isolatie, installaties en het opwekken van energie met bijvoorbeeld zonnepanelen. We rekenen de maatregelen door op geschatte investering, besparing en terugverdientijd en groeperen deze in logische maatregelpakketten. Een pakket kan zich bijvoorbeeld richten op het afsluiten van het gas of op de mogelijkheid om een Nul-op-de-Meter situatie te bereiken.

We presenteren de resultaten van het onderzoek van het complex en de maatregelen overzichtelijk in een rapport.

Wij hebben reeds voor meerdere VvE’s dergelijke adviezen uitgebracht.

Een advies voor verduurzamen van dit appartement complex kan ook worden gecombineerd met het opstellen van een MJOP (Meerjarenonderhoudsplanning)

Voor deze adviezen stelt de overheid subsidie beschikbaar:

subsidie energieadvies

 

 

Contact over Verduurzamen VvE

 

 

Creative Change
info@creativechange.nl
UA-27979756-1