energiebesparen en duurzaam ondernemen

Energie Prestatie Advies voor woningen EPA-W

 

Energiemaatwerkadvies

Een maatwerkadvies geeft een gespecificeerd overzicht van energiebesparende maatregelen, de kosten en terugverdientijden van de maatregelen die voor uw woning interessant zijn. Met de in het advies vastgestelde verbetering van het label na uitvoering van de maatregelen kunt u in een aantal gevallen subsidie verkrijgen bij rijk, provincie of gemeente (zie: www.energiesubsidiewijzer.nl)

 

Hoe werkt het?

Creative Change verzorgt graag een maatwerkadvies. Als u een aanvraag doet neemt een EPA-gecertificeerde adviseur contact met u op om een afspraak te maken. Vervolgens komt de adviseur uw pand opnemen. Hij beoordeelt onder meer de mate van isolatie en zuinigheid van wanden, glas, deuren en installaties voor verwarming, warm water en ventilatie. Zijn bevindingen verwerkt de adviseur in een speciaal computerprogramma. De computer berekent welke Energie Index er bij uw woning hoort en bepaalt het bijbehorende label. Dat label wordt afgemeld bij VROM en Kadaster. U ontvangt een afschrift op papier. Bij een maatwerkadvies ontvangt u een uitgebreide schriftelijke rapportage van de mogelijke besparingsmaatregelen, kosten en terugverdientijden.

 

Contact over Energielabel of Energiemaatwerkadvies

Creative Change
info@creativechange.nl
UA-27979756-1